مانیتورینگِ وضعیت آموزشی

راستی شما چه‌قدر زمان برای مانیتورینگ خودتان در صفحه‌ی شخصی سایت کانون اختصاص می‌دهید؟

مانیتورینگِ وضعیت آموزشی

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی مانیتورینگ جایگاه ویژه‌ای نه تنها در صنعت و علم پزشکی، بلکه در هر سیستم و ساز‌وکاری به خود اختصاص داده است. مانیتورینگ به معنای آگاه بودن از وضعیت سیستم، از طریق بررسی مداوم می‌باشد، به طوری که می‌توان گفت مانیتورینگ در نوک قله‌ی هرم ارزیابی قرار دارد. اما امروزه مانیتورینگ مفهومی فراتر از صرفا بررسی و مشاهده‌ی وضعیت پیدا کرده است. به عنوان مثال در زمان حاضر توسط سیستم‌های مانیتورینگ می‌توان به عملگرها فرمان نیز صادر نمود.

برنامه و وضعیت آموزشی دانش‌آموزان کانونی نیز در یک سیستم قوی رهبری می‌شود، چرا که هدف آزمون های کانون برنامه‌ای بودن است، نه صرفا سنجش و این را می‌توان به درستی با بررسی برنامه‌ی راهبردی کانون دریافت.

اما چه‌طور می‌توان از یک اتاق فرمان عملکرد دانش آموز را مانیتورینگ کرد و در یک فضا به تمام اطلاعات عملکردِ آموزشی او پی برد؟ صفحه‌ی شخصی دانش‌آموزان در سایت کانون با در اختیار گذاشتن جعبه ابزار کارنامه به شما و پدر و مادرتان این امکان را می‌دهد تا دقیق، درس به درس و حتی مبحث به مبحث عملکرد خود را ارزیابی و هدف‌گذاری نمایید. نمودار درس محور این امکان را به شما می‌دهد که از توجه یا بی‌توجهی خود در دروس مختلف و در آزمون‌های متفاوت آگاه شوید و هرچه سریع‌تر تدبیری اندیشه نمایید.

شما می توانید در صورتی که در سال‌های قبل نیز کانونی بوده‌اید، با تغییر سال تحصیلی پی ببرید در آزمون و روز مشابه پارسال چه عملکردی داشته‌اید. در صفحه‌ی شخصیِ خود به مهم‌ترین مقالات و ابزارهایی که خاص خود شماست دسترسی دارید و این به نوعی صرفه جویی در زمان شماست.

راستی شما چه‌قدر زمان برای مانیتورینگ خودتان در صفحه‌ی شخصی سایت کانون اختصاص می‌دهید؟