اصول نوشتن یک برنامه‌ی صحیح

داشتن برنامه برای کارهای روزانه یکی از ویژگی‌های افراد موفق و سخت‌کوش است. کسانی که ارزش زمان را می‌دانند.

اصول نوشتن یک برنامه‌ی صحیح

داشتن برنامه برای کارهای روزانه یکی از ویژگی‌های افراد موفق و سخت‌کوش است. کسانی که ارزش زمان را می‌دانند و می‌خواهند از زمانِ خود نهایت بهره را برده و به تمام هدف‌های خود برسند، برای کارهای خود برنامه دارند.

برای درس خواندن نیز داشتنِ یک برنامه‌ی منظم و هدفمند ضروری است. حتی شاید این برنامه‌ریزی کمی پیچیده‌تر باشد، چرا که بایستی نکات مهمی را در تنظیم آن مدنظر داشت تا بتواند تاثیرگذاری خوبی داشته باشد.

اگر می‌خواهید برای خودتان یک برنامه‌ی کارآمد بنویسید که شما را به هدفتان نزدیک کند، چندین مورد را باید مدنظر قرار دهید:

  • ü تعیین بازه‌ی مطالعاتی (اختصاصی 5/1 ساعت و عمومی 1 ساعت)

  • ü رعایت فاصله‌ی زمانی استراحت بین هر مطالعه

  • ü تعیین ساعت حداقلی برای مطالعه در یک روز

  • ü رعایت توالی مطالعه‌ی دروس اختصاصی و عمومی

  • ü اولویت دادن به دروس مدرسه

  • ü استفاده‌ی بهینه از روزهای تعطیل برای جمع‌بندی مطالعات هفتگی و جبران کم‌کاری‌ها