پیشرفت آسان است

برای شروع، روز جمعه‌ی آزمون به سراغ دفترچه‌ی آزمون رفته و سوالات اشتباه را این بار بدون اعمال زمان حل کنید.

پیشرفت آسان است

همه برای پیشرفت در تلاش هستیم و هرکس به نحوی و با روش خاصی پیش می‌رود. ولی کسانی که روش‌های هوشمندانه و صحیح را انتخاب می‌کنند، مسیر میان‌بُر را انتخاب کرده و به پیشرفت دست پیدا می‌کنند. یکی از این میان‌بُرها یادگیری از اشتباهات است. شاید برای شما جالب باشد که بدانید با تکیه بر پاسخ‌های اشتباه در هر آزمون، می‌توانید پیشرفت کنید. این راهکار در افزایش تراز شما تاثیری مثبت خواهد داشت.

برای شروع، روز جمعه‌ی آزمون به سراغ دفترچه‌ی آزمون رفته و سوالات اشتباه را این بار بدون اعمال زمان حل کنید. بعد از حل تمام سوالات، نتیجه را با نتیجه‌ی آزمون مقایسه کنید. آیا در منزل هم همان سوالات را اشتباه پاسخ داده‌اید یا تعداد غلط‌هایتان کمتر شده است؟

انجامِ این کار چند پیامد مثبت خواهد داشت:

  • دلیل پاسخ‌گویی اشتباه را پیدا می‌کنید.

  • نکات مهم هر سوال را یاد می‌گیرید.

  • مباحثی که کامل یاد نگرفته‌اید را شناسایی می‌کنید.

توجه داشته باشید اگر به سوال غلطی در منزل پاسخِ صحیح دادید، باید روی مهارت‌های تست‌زنیِ خود کار کنید. ولی اگر همان سوال را در منزل هم اشتباه پاسخ دادید، این موضوع نشانگر عدم یادگیری مبحثِ آن سوال است.

در طول دو هفته‌ی آینده نکات به دست آمده از اجرای این روش موفق را در برنامه‌تان اصلاح کنید. طی کردنِ این مسیر به راحتی منجر به پیشرفت شما خواهد شد.