فیلم حل سوالات درس ریاضی 19 بهمن 97 تجربی توسط رتبه 2 کنکور

فیلم حل سوالات درس ریاضی 19 بهمن 97 تجربی توسط رتبه 2 کنکور را در ادامه مشاهده کنید..

فیلم حل سوالات درس ریاضی 19 بهمن 97 تجربی توسط رتبه 2 کنکور

فیلم حل سوالات درس ریاضی 19 بهمن 97 تجربی ( دوازدهم و فارغ التحصیلان) توسط رتبه 2 کنکور را در ادامه مشاهده کنید..


حل سوالات :محمد امین روانبخش رتبه دو کنکور

فایل های ضمیمه

درس ریاضی دوازدهم تجربی - قسمت اول
درس ریاضی دوازدهم تجربی - قسمت دوم
درس ریاضی فارغ االتحصیل تجربی - قسمت اول
درس ریاضی فارغ التحصیل تجربی - قسمت دوم