فیلم تحلیل سوالات آزمون19 بهمن 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 5 بهمن 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون19 بهمن 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 19 بهمن 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌


ریاضی 3 : علی اصغر شریفی 


ریاضی پایه : سهیل حسن خان پور


زیست 3 : محمدامین بیگی 


زیست 2 : وحید شهنواز


فيزيك 3 : وحید مجدآبادی


فیزیک 1 : حسین میرزایی


فیزیک 2 : علیرضا بوربور

شیمی 3 : حامد اسماعیلی


شیمی 1:  مهران رنجبر

 

شیمی 2 : دانیال مهرعلی

فایل های ضمیمه

حل سوالات 91 تا 100 ریاضی
حل سوالات 101 تا 110 ریاضی
حل سوالات 111 تا 115 زیست شناسی
حل سوالات 116 تا 120 زیست شناسی
حل سوالات 121 تا 125 زیست شناسی
حل سوالات 126 تا 130 زیست شناسی
حل سوالات 131 تا 135 زیست شناسی
حل سوالات 136 تا 140 زیست شناسی
حل سوالات 141 تا 145 زیست شناسی
حل سوالات 146 تا 150 زیست شناسی
حل سوالات 151 تا 155 زیست شناسی
حل سوالات 156 تا 160 زیست شناسی
حل سوالات 161 تا 170 فیزیک
حل سوالات 171 تا 180 فیزیک
حل سوالات 181 تا 190 فیزیک
حل سوالات 191 تا 200 فیزیک
حل سوالات 201 تا 210 فیزیک
حل سوالات 211 تا 220 شیمی
حل سوالات 221 تا 230 شیمی
حل سوالات 231 تا 240 شیمی
حل سوالات 241 تا 250 شیمی
حل سوالات 251 تا 255 شیمی
حل سوالات 256 تا 230 شیمی