آنچه درمورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیم

عنوان مواد امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد، شمارة سؤال‌ها، مدت پاسخ‌گویی و ....

آنچه درمورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیم

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیم


آنچه درمورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیم

سؤال‌های عمومی:


آنچه درمورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیمسؤال‌های اختصاصی:


آنچه درمورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیم


آنچه درمورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل انسانی باید بدانیم

دوستان خوب! اگر در خصوص گزارش‌هايي که بعد از هر آزمون در سايت کانون مشاهده مي‌کنيد، پيشنهاد يا انتقادي داريد يا مايل هستيد در خصوص موارد ديگري نيز به شما اطلاع‌رساني شود، بسيار خرسند و مسرور خواهيم شد از طريق شماره‌ تلفن 66962400 – 021 / داخلي 193 (واحد توليد آزمون چهارم انساني) شنونده‌ي صداي گرم شما باشيم

با آرزوي موفقيت