کنکور 98

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم

عنوان مواد امتحانی گروه آزمایشی علوم انسانی، تعداد، شماره سؤال‌ها،مدت پاسخ‌گویی و ...

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم


در آزمون 3 اسفند که دومين آزمون از نيم‌سال دوم است، مطالعه‌ي درس‌هاي نيم‌سال دوم سال دوازدهم را با پيشروي بيش‌تري نسبت به درس‌هاي پايه ادامه مي‌دهيد و البته دقت داريد که از آزمون قبل زوج‌درس‌ها جابه‌جا شده‌اند. دانش‌آموزان ‌بايد از ميان هر زوج‌درس، يکي را انتخاب و مطالعه کنند و در آزمون به سؤالات همان درس يا کتاب پاسخ دهند و البته مي‌دانيم که اين درس يا کتاب بايد هماني باشد که در نيم‌سال اول از مطالعه‌ي آن صرف‌نظر کرده بوديد چراکه به هيچ عنوان توصيه نمي‌شود که از ميان زوج‌درس‌ها، تنها يک درس يا کتاب را در هر دو نيم‌سال مطالعه کنيد.سؤال‌های عمومی:

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم


سؤال‌های اختصاصی:


آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم

آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیم


آنچه در مورد آزمون 3 اسفند گروه دوازدهم انسانی باید بدانیمدرس‌هایی که با رنگ آبی در برنامه‌ی آزمون مشخص شده‌اند بیان‌گر آن است که در این درس‌ها آزمون شاهد یا گواه خواهیم داشت که شامل 20 سؤال است. 10 سوال اول سؤال‌های تألیفی (طراحی) و 10 سؤال دوم سؤال‌های شناسنامه‌دار (سؤالات آزمون‌های سراسری و کانون در کتاب آبی که دارای سطح دشواری شناسایی شده می‌باشند.) هستند که برای هریک از این ده سؤال تراز جداگانه‌ای در کارنامه منظور می‌شود.


در آزمون 3 اسفند درس ریاضی و آمار 3 آزمون شاهد را خواهيم داشت.


دوستان خوب! اگر در خصوص گزارش‌هايي که بعد از هر آزمون در سايت کانون مشاهده مي‌کنيد، پيشنهاد يا انتقادي داريد يا مايل هستيد در خصوص موارد ديگري نيز به شما اطلاع‌رساني شود، بسيار خرسند و مسرور خواهيم شد از طريق شماره‌ تلفن 66962400 – 021 / داخلي 193 (واحد توليد آزمون چهارم انساني) شنونده‌ي صداي گرم شما باشيم

با آرزوي موفقيت

مطالب مرتبط