چرا برای بیش از 40 نفر از دانش ‏آموزانم جزوه هوشمند تهیه کردم؟

گفت و گو با فاطمه علیمردان پشتیبان کانون در تربت حیدریه را در زیر مشاهده می‌کنید...

چرا برای بیش از 40 نفر از دانش ‏آموزانم جزوه هوشمند تهیه کردم؟

خانم سنور کاظمی 9 سال است که با کانون فرهنگی آموزش همکاری می‏کند و امسال برای بیش از 85 درصد دانش‏ آموزان گروه خود جزوة هوشمند تهیه کرده است. از او پرسیدم چگونه استفاده از جزوة هوشمند بین دانش ‏آموزان ایشان که همة آن‏ها دوازدهم تجربی هستند همه‏ گیر شده است؟

سنور کاظمی: «در جلسات 5 نفره یک نفر از دانش‏ آموزانی که جزوة هوشمند را قبلاً تهیه و استفاده کرده به عنوان فرد شاهد انتخاب می‏ شود و برای سایر دانش ‏آموزان حاضر در جلسه که البته با او در یک سطح آموزشی یکسان هستند صحبت می‏کند و برای دوستانش از نحوة استفادة جزوة هوشمند و نتیجه‏ای که بعد از مطالعة آن به دست آورده می‏گوید. علاوه بر این برای دانش ‏آموزانی که جزوة هوشمند را تهیه می‏کنند تکالیفی از کتاب مشخص و در هر تماس تلفنی از ایشان پیگیری می‏کنم. بر این اساس برای هر درس هدف‏گذاری انجام می‏شود تا هم‏زمان با بررسی کارنامة آزمون، میزان تأثیر جزوة هوشمند بر درس مورد نظر بررسی شود و نتیجة آن را در اختیار تمام دانش ‏آموزانم قرار می‏دهم.»

پرسیدم آیا جزوه هوشمند برای دانش ‏آموزانی که کتاب خودآموزی را تکمیل می‏کنند هم کارآیی دارد؟

سنور کاظمی: «دانش ‏آموزان در تکمیل کتاب خودآموزی فقط روی یک یا دو درس خود متمرکز می ‏شوند و همین‏طور معمولاً سؤالات دروس عمومی را وارد کتاب خودآموزی نمی ‏کنند. ضمناً بعدها هنگام استفاده از کتاب خودآموزی گاه دچار پراکندگی و آشفتگی ذهنی می‏شوند ولی با استفاده از جزوة هوشمند نظم ذهنی پیدا کرده و تمایل بیش‏تری برای انجام تکالیف دارند.»

خانم کاظمی پیش‏بینی می ‏کنند که در نیم‏سال دوم بیش از 85% دانش ‏آموزان گروهشان جزوة هوشمند را تهیه خواهند کرد.

تهیه و تنظیم: زهرا عابدی