جزوه هوشمند:یکی از دانش‏ آموزانم به مرور ازتراز5900به 7600رسید

گفت و گو با مالک دعائی پشتیبان پایة دهم و یازدهم تجربی شهرستان ملارد

جزوه هوشمند:یکی از دانش‏ آموزانم به مرور ازتراز5900به 7600رسید

آقای مالک دعائی از 3 سال پیش پشتیبان کانون است. او معتقد است برای این‏که بتوانم بر روند رشد دانش‏آموزان تأثیر بگذارم باید دانش‏ آموزان به من باور و اطمینان پیدا کنند.

مالک دعائی: «این باور در دو مرحله شکل می‏گیرد: نخست باید بار علمی و آگاهی کافی داشته باشم و توضیحات مطمئن و کافی در اختیار دانش ‏آموزان قرار دهم. در مرحله بعد دانش‏ آموزان باید شاهد پیشرفت خودشان در نتیجة اعتماد به پشتیبان باشند. این دو زمینه منجر به اعتماد دانش ‏آموزان به پشتیبان خود می‏شود.

«جالب است که مدیر محترم نمایندگی کانون در شهرستان ملارد -جناب آقای اسماعیلی- هم در جلسات به تمام پشتیبانان توصیه می‏کنند که هر متد آموزشی و هر محصول کانون را شخصاً بررسی و دربارة آن تحقیق کنیم و فقط بعد از حصول اطمینان کامل، آن‏ها را به دانش‏آموزان پیشنهاد دهیم.

«دربارة جزوة هوشمند هم تحقیق و مطالعه کردم و نکات مثبت آن را در سه ویژگی دیدم: 1) شخصی‏ سازی  2) فصل ‏بندی مناسب و فهرست کامل  3) ویژگی‏های آماری و میزان پاسخ‏گویی هر سؤال که به صورت درصد بیان شده است.

«جزوة هوشمند را در جلسات 5 نفره در حضور اولیا، ملاقات حضوری با دانش ‏آموزان و  تماس‏های تلفنی معرفی می‏ کنم. در جلسات 5 نفره که اولیا حضور دارند استقبال از جزوة هوشمند بسیار زیاد است و اولیا اشتیاق بالایی برای تهیة جزوة هوشمند دارند. دلیل استقبال دانش ‏آموزان این است که برای استفاده از جزوة هوشمند برنامه‏ ریزی شخصی نفر به نفر می نویسم و روی جلد کتاب الصاق می‏ کنم.»

از ایشان پرسیدم چه گروه‏هایی از دانش ‏آموزان از جزوة هوشمند بهرة بیش‏تری می‏برند؟

مالک دعائی: «تهیة جزوة هوشمند را برای دانش ‏آموزان بسیار ضعیف و بسیار قوی اجباری کرده ‏ام و برای سایرین اختیاری است. لیکن این سه گروه در استفاده از جزوة هوشمند بسیار موفق عمل کرده‏اند:

  • دانش ‏آموزانی که اخبار و اطلاعات سایت کانون را به ‏طور پیوسته دنبال می‏ کنند

  • دانش ‏آموزان درس‏خوان و پرتلاشی که روش‏های خوبی هم دارند

  • دانش ‏آموزانی که مشورت ‏پذیر هستند

«برای دانش ‏آموزانی که جزوة هوشمند را تهیه می‏ کنند متناسب با سطح تراز و وضعیت کارنامة آزمون تکالیفی را در نظر می‏گیرم و در هر تماس تلفنی پیگیری می‏کنم و معتقدم که استفاده از جزوة هوشمند نظم ذهنی خوبی به دانش ‏آموزان داده است.

«یکی از دانش ‏آموزان به تدریج از تراز 5900 به 7600 رسید که علت این پیشرفت استفاده از جزوة هوشمند در کنار کتاب‏های سه‏ سطحی کانون است.

«هم‏چنین یکی از دانش‏ آموزان با میانگین تراز 5700 اشتیاق زیادی به تهیة این کتاب نشان داد ولی توان مالی برای پرداخت هزینه نداشت. با همکاری مدیریت نمایندگی، آقای اسماعیلی، کتاب را تهیه کرده در اختیار دانش ‏آموز قرار دادیم و نتایج چشمگیری در عملکرد دانش ‏آموز مشاهده کردیم.»

آقای دعائی قصد دارند برای دوران طلائی نوروز جزوة هوشمند را مبنای برنامة مطالعاتی دانش‏ آموزانشان قرار دهند و برای همة این عزیزان جزوة هوشمند نیم‏سال اول را تهیه کنند.

تهیه و تنظیم: زهرا عابدی