دانشگاه صنعتی شریف برترین دانشگاه مهندسی کشور در وبومتریکس

دانشگاه صنعتی شریف در این رتبه بندی برترین دانشگاه فنی مهندسی کشور و سومین دانشگاه برتر کشور شد.

دانشگاه صنعتی شریف برترین دانشگاه مهندسی کشور در وبومتریکس

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف و به نقل از سایت این دانشگاه؛این دانشگاه در تازه ترین رتبه‌بندی جهانی وبومتریکس ۲۰۱۹، رتبه سوم دانشگاههای کشور و رتبه نخست دانشگاههای صنعتی را به خود اختصاص داده است.

همچنین در رتبه بندی US News 2019، دانشگاه صنعتی شریف رتبه نخست دانشگاه های فنی- مهندسی کشور و رتبه ی ۹۴ قاره ی آسیا را کسب نموده است.

در رتبه بندی دانشگاهی Round 2019 (که توسط آژانس رتبه بندی RUR ارائه می شود) نیز، دانشگاه شریف توانسته است رتبه دوم کشور و رتبه نخست دانشگاه های فنی - مهندسی کشور را کسب و در رتبه ۲۹۹ دانشگاههای دنیا قرار گیرد.