کنکور 98

خلاصه ای از درس 12 علوم پنجم دبستان

با سلام خدمت دانش آموزان عزیز و اولیای محترم: قصد داریم تا در 12 مطلب ، به شرح درس علوم پنجم دبستان تقریبا با تمامی جزئیات بپردازیم. درس یازدهم علوم پنجم ، بکارید و بخور

خلاصه ای از درس 12 علوم پنجم دبستان

قصد داریم تا در 12 مطلب ، به شرح درس علوم پنجم دبستان تقریبا با تمامی جزئیات بپردازیم.

درس دوازدهم علوم پنجم ، از ریشه تا برگ  نام دارد.

دانه ای را در خاک می کاریم، بعد از مدتی ریشه ای از آن خارج می شود. این ریشه کم کم بزرگ می شود و آب و مواد مورد نیاز گیاه را از خاک می گیرد و وارد گیاه می کند.

اولین قسمتی که پس از جوانه زدن دانه ها از آنها خارج می شود، ریشه است. روی ریشه ، تار های نازکی وجود دارد که به آن ها تار کشنده می گویند.

روی ریشه ی همه ی گیاهان تار کشنده وجود دارد. این تار ها آب و مواد محلول موجود در خاک را می گیرند و در اختیار گیاه می گذارند.

اگر تار های کشنده ی ریشه آسیب ببینند، گیاه نمی تواند آب و مواد محلول مورد نیاز خود را از خاک بگیرد. درنتیجه، رشد آن کم یا متوقف می شود.

نکته: به دلیل اینکه تار های کشنده گیاه از بین نرود، هنگامی که می خواهیم یک گیاه را از گلدان به جای دیگر منتقل کنیم، گیاه را به همراه خاک خودش منتقل می کنیم.


آوند ها آب را به قسمت های بالای گیاه ، یعنی ساقه و برگ می برند. آنها ، در برگ،رگبرگ را به وجود می آورند.

یکی از راه هایی که می توان گل های رنگارنگ به وجود اورد این است که وقتی گل ها را از ریشه چیدیم ، انها را در اب می گذاریم و در آب چند قطره رنگ خوراکی می ریزیم. این رنگ باز طریق آوند ها به برگ ها و گلبرگ ها می رسد و باعث رنگی شدن گل ها می باشد.

در رو و پشت برگ ها سوراخ های ریزی به نام روزنه  وجود دارد. هوا از این سوراخ ها وارد گیاه می شود.

گیاهان از راه روزنه ها اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت می کنند و کربن دی اکسید را دفع می کنند.