تفاوت‌های دو تصویر را بیابید.

سلام تا حالا شده وقتی که از زیر درختان همیشه سرسبز کاج رد می‌شوید، به میوه‌های قشنگ این درخت ا نگاه کرده باشید و دوست داشته باشید که آن‌ها را نقاشی کنید. ما قصد داریم در

تفاوت‌های دو تصویر را بیابید.

سلام بچه ها ی باهوش کانونی

برای شما عزیزان تصویری از زندگی ماهی کوچولوها در زیر آب آماده کردیم.

منتظر چی هستید پس

بریم!!


تفاوت‌های دو تصویر را بیابید.