کنکور 98

آنچه باید در مورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل عمومی بدانید

ویژگی‌های آزمون 3 اسفند، از سری پروژه آغاز نیمسال دوم

آنچه باید در مورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل عمومی بدانید

ویژگی‌های آزمون 3 اسفند، از سری پروژه آغاز نیمسال دوم:

شامل 80 سؤال

مدت زمان پاسخگویی 60 دقیقه

زمان­بندی و  برنامه راهبردی این آزمون به قرار زیر است:

آنچه باید در مورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل عمومی بدانید

آنچه باید در مورد آزمون 3 اسفند گروه فارغ‌التحصیل عمومی بدانید

موفق باشید.