قطعاً شما هم می‌توانید

آیا رتبه‌های برتر در مسیر تحصیل ناامید یا دلسرد می‌شوند؟

قطعاً شما هم می‌توانید

آیا رتبه‌های برتر در مسیر تحصیل ناامید یا دلسرد می‌شوند؟

معلوم است که این حالات به سراغ رتبه‌های برتر و دانش‌آموزان تلاشگر هم می‌آید. مگر می‌شود انسان ناامید نشود؟ مگر می‌شود انسان تنبلی نکند؟ اما مهم این است که چه مدت‌زمانی در این حالات متوقف شود. برخی افراد تنها چند دقیقه آن‌ را تجربه می‌کنند، برخی چند ساعت و برخی چند روز.

هر چه ماندگاری در این حالات بیش‌تر شود آسیب بیش‌تری به شما می‌رسد؛ زیرا انگیزه‌تان به‌شدت کاهش می‌یابد و فکرهای منفی جایگزین آن می‌شود.

چگونه دل‌سردی‌ها و ناامیدی‌های‌مان را به امید و انگیزه تبدیل کنیم؟

به چند راهکار ساده و مهم توجه کنید:

1- هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت انجام دهید؛ هدف‌های خیلی کوچک در بازه‌های زمانی کوتاه.

2- خود را به دلیل موفقیت‌های کوچک تشویق کنید و به آن‌ها افتخار کنید.

3- تحت هیچ شرایطی خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. مقایسه کردن همیشه بار منفی دارد و ناخودآگاه بر ضعف‌های‌تان متمرکز می‌شوید.

4- همه‌ی انسان‌های موفق برای این‌که به جایی برسند سال‌ها تلاش کرده‌اند.

با ایده‌پردازی و آرزو کردن به جایی نمی‌رسید؛ هر چه سریع‌تر کار را شروع کنید. زحمت کشیدن سختی‌هایی دارد؛ اما درنهایت به هدف مورد نظرتان می‌رسید.