برای تابستان و سال بعد چه برنامه‌ای دارید؟

دیروز با فرزندانم درباره‌ی آزمون‌های تابستان و سال بعد گفت‌وگو کردم. هر کدام از آن‌ها این موضوع را از زاویه‌ی دید خود مطرح کرد که برایم جالب بود.

برای تابستان و سال بعد چه برنامه‌ای دارید؟

دیروز با فرزندانم درباره‌ی آزمون‌های تابستان و سال بعد گفت‌وگو کردم. هر کدام از آن‌ها این موضوع را از زاویه‌ی دید خود مطرح کرد که برایم جالب بود.

- تابستان مدارس تعطیل است و آزمون دادن باعث می‌شود کمی هم درس بخوانم.

- سال بعد درس‌ها سخت‌تر می‌شود و باید در تابستان کمی از این درس‌ها را بخوانم.

- وقتی در تابستان در آزمون‌ها شرکت می‌کنم درس‌ها را فراموش نمی‌کنم.

- سال بعد که به مدرسه می‌روم وقتی معلم درس می‌دهد آن‌ را بهتر یاد می‌گیرم.

- در هر آزمون تعداد زیادی سؤال حل می‌کنم و تعداد زیادی هم باید در خانه برای آزمون بعدی حل کنم.

- آزمون دادن باعث سرعت در حل مسئله می‌شود.

- امسال برنامه‌ریزی‌ام بهتر شده و سال بعد می‌خواهم از تابستان در آزمون‌ها شرکت کنم.

- با برنامه‌ریزی برای انجام کارهایم وقت کافی دارم.

- و...

شما برای تابستان و سال بعد چه برنامه‌ای دارید؟