آموختن از یکدیگر

زنگ علوم با شور و حال خاصی ادامه یافت و آقای معلم شاهد بود که بچه‌ها تلاش می‌کنند یکدیگر را متقاعد کنند و متوجه شوند که پاسخ چه کسی درست است.

آموختن از یکدیگر

اواسط زنگ علوم بود. آقای معلم در حال درس دادن، مکثی کرد و گفت: «آن‌چه در این نیم‌ساعت به شما یاد دادم مفاهیمی از درس فیزیک بود» و رو به تخته کرد و دو سؤال از درس آن روز نوشت. سپس از بچه‌ها خواست که تک تک آن‌ها به این سؤالات فکر کنند و پاسخ آن‌ها را بنویسند و سپس در گروه‌های خود در مورد پاسخ درست به توافق برسند.

همهمه‌ای در کلاس درگرفت. یکی از گروه‌ها سریع‌تر از سایر گروه‌ها به جمع‌بندی رسید و گروه دیگری تا آخرین لحظه هم نتوانست به یک پاسخ مشترک برسد. آقای معلم از بچه‌های هر گروه خواست درک خود را از این دو سؤال برای بقیه‌ی گروه‌ها توضیح دهند و یادگیری‌شان را با هم مقایسه کنند.

زنگ علوم با شور و حال خاصی ادامه یافت و آقای معلم شاهد بود که بچه‌ها تلاش می‌کنند یکدیگر را متقاعد کنند و متوجه شوند که پاسخ چه کسی درست است.