نیمه دوم، نیمه مربیان

در فوتبال نیمه دوم به نیمه مربیان معروف است. مربیان با برسی عملکرد تیم خود در نیمه اول، تغییرات لازم را برای کسب نتیجه در نیمه دوم اعمال می‌کنند.

نیمه دوم، نیمه مربیان

در فوتبال نیمه دوم به نیمه مربیان معروف است. مربیان با برسی عملکرد تیم خود در نیمه‌ اول، تغییرات لازم را برای کسب نتیجه در نیمه‌ دوم اعمال می‌کنند. مربیان حرفه‌ای با تغییر در سیستم بازی تیم خود یا تعویض بازیکن نتیجه بازی را به سود خود رقم می‌زنند.

تا بحال فقط یک نیمه از سال تحصیلی گذشته است (نیمه دوم بازی هنوز باقی مانده است). دانش‌آموزان باید مانند یک مربی بادانش و حرفه‌ای با تحلیل نیمه اول (نیم‌سال اول سال تحصیلی)، با اتخاذ یک تاکتیک مناسب بتوانند درنهایت بازی را به سود خود رقم بزنند و در پایان سال تحصیلی و کنکور نتیجه مورد نظر خود را کسب نمایند. دانش‌آموزان می‌توانند از کارنامه امتحانات نهایی و همچنین جعبه‌افزار کارنامه در صفحه شخصی خود در سایت کانون برای تحلیل وضعیت تحصیلی خود در نیم‌سال اول استفاده کنید.

در آغاز نیم‌سال دوم دوگروه از دانش آموزان وجود دارند:

گروه اول دانش‌آموزانی هستند که به دلیل اینکه تلاش نکرده‌اند و کمتر درس خوانده‌اند، از عملکرد خود در نیم‌سال اول رضایت ندارند. این گروه از دانش‌آموزان می‌توانند مانند آن تیمی که نیمه دوم با چند تعویض و تغییر تاکتیک درکنار تلاش مستمر، نه تنها گل خورده نیمه اول را جبران می‌کند بلکه بازگشت رویایی به بازی داشته و در آخر برنده از زمین بازی خارج می‌گردد، با تغییر استراتژی و مهندسی مجدد منابع همراه با تلاش روزافزون در پایان سال تحصیلی و کنکور نتیجه‌ای شایسته کسب نمایند.

اما گروه دوم دانش‌آموزان آن‌هایی هستند که مانند یک تیم فوتبال که نیمه اول را با برد به رختکن رفته است، در نیم‌سال اول عملکرد قابل قبول داشته‌اند. این دانش‌آموزان باید پیوستگی خود را به برنامه راهبردی کانون و مدرسه نمایند و در ادامه مسیر نیز با تلاش بیشتر و اتخاذ تاکتیک مشابه نیم‌سال اول، درصدد کسب نتیجه دلخواه در پایان سال تحصیلی و کنکور باشند.

دانش‌آموز عزیز اکنون در ابتدای نیمه دوم هستیم و مانند یک مربی حرفه‌ای، پیروزی را باور داشته باشید و با تاکتیک مناسب به زمین بروید و بی‌وقفه تلاش کنید.