نیم‌سال دوم، آغازی پرقدرت

در آغازین روزهای نیم‌سال دوم از سال تحصیلی آماده باش. نتیجه‌ی رقابتی که با خودت آغاز کرده بودی در دستان توست تا با بررسی و مقایسه‌ی عملکرد خود بتوانی به موفقیت برسی.

نیم‌سال دوم، آغازی پرقدرت

در آغازین روزهای نیم‌سال دوم از سال تحصیلی آماده باش. نتیجه‌ی رقابتی که با خودت آغاز کرده بودی در دستان توست تا با بررسی و مقایسه‌ی عملکرد خود بتوانی به موفقیت برسی. اکنون که کارنامه‌ی نیم‌سال اول مدرسه در اختیارتوست می‌توانی با تکیه بر عملکردهای صحیح و نقاط مثبت خود در نیم‌سال اول، پیشرفت خوبی در نیم‌سال دوم داشته باشی. این کارنامه ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که از تمام حقایق خودت سخن می‌گوید. دستاوردهای نیم‌سال اولت را که در دفتر برنامه‌ریزی ثبت کرده‌ای مرور کن. روی تک‌تک درس‌ها تمرکز کن و در نظر بگیر که چگونه می‌توانی بهترین پاسخ را به آن‌ها بدهی. نقاط ضعف خود را شناسایی کن و برای بهبود آن‌ها تلاش کن.

فکر می‌کنی در کدام درس‌ها بیش‌تر موفق بوده‌ای؟ دلیل یا دلایل این موفقیت چیست؟ اگر بتوانی جواب سوالاتت را پیدا کنی به راحتی می‌توانی آموزش را در نیم‌سال دوم از نو آغاز کنی. پس برای نیم‌سال دوم هدف‌گذاری کن و به طور واضح و شفاف، روش‌ها و برنامه‌های خودت را بازگو کن و برای اجرای تک‌تک آن‌ها تلاش کن.