گام‌هایی برای پیشرفت در نیم‌سال دوم

قطعا هر کدام از شما برنامه‌ی ویژه و مخصوصی برای خود دارید. بهترین کار این است که در ابتدا نقاط قوت خود را که دستاوردی ارزشمند است، حفظ کنید.

گام‌هایی برای پیشرفت در نیم‌سال دوم

نیم‌سال اول به اتمام رسیده و اکنون وارد نیم‌سال دوم از سال تحصیلی شده‌اید. حال که زحمات چندین ماه تلاش و سخت‌کوشی خود را به صورت یک کارنامه دریافت کرده‌اید بهتر می‌توانید برای آینده تصمیم‌گیری کنید. با توجه به نمراتی که در هر درس کسب کرده‌اید می‌توانید آن‌ها را به 3 دسته تقسیم کنید:

1)درس‌هایی که در آن‌ها نقاط قوت دارید

2)درس‌های نوسانی

3)درس‌های چالشی

قطعا هر کدام از شما برنامه‌ی ویژه و مخصوصی برای خود دارید. بهترین کار این است که در ابتدا نقاط قوت خود را که دستاوردی ارزشمند است، حفظ کنید. سپس با کمک گرفتن از آن‌ها روی دروس نوسانی تمرکز کرده و آن‌ها را به ثبات برسانید. سپس در گام آخر روی دروس چالشی متمرکز شده و سعی کنید زمان بیش‌تری را به آن‌ها اختصاص دهید تا بتوانید پیشرفت خوبی در نیم‌سال دوم داشته باشید.