کنکور 98

تجهیز کتابخانه عمومی در شهرضا توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه عمومی حضرت زینب کبری(س) در شهرضا استان اصفهان، دی ماه 97، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) انجام شد.

تجهیز کتابخانه عمومی در شهرضا توسط بنیاد قلم چی

تجهیز کتابخانه عمومی حضرت زینب کبری(س) در شهرضا استان اصفهان، دی ماه 97، توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) انجام شد.


این کتابخانه به میزهای مطالعه 4نفره، سیستم روشنایی، آب سردکن و موکت با هزینه ای بالغ بر 158میلیون و 470 هزار ریال تجهیز شده است؛ 58 میلیون و 150هزار ریال توسط شکوفه خلیفه سلطانی نماینده بنیاد قلم چی در شهرضا(دختر) تامین شده است.

شایان ذکر است با احتساب این کتابخانه عمومی، از سال 1392، انجام 1422 امین پروژه تجهیز یا هوشمندسازی توسط بنیاد قلم چی به ثبت رسید.


تجهیز کتابخانه عمومی در شهرضا توسط بنیاد قلم چی


منبع :