کنکور 98

وب‌سایت دانشگاه‌های ایرانی در میان 1000 وب سایت برتر دنیا

ویرایش نسخه ژانویه 2019 رتبه بندی جهانی وبومتریکس که به ارزیابی حضور علمی و پژوهشی و آموزشی دانشگاه‌ها در وب می‌پردازد، منتشر شد و .....

وب‌سایت دانشگاه‌های ایرانی در میان 1000 وب سایت برتر دنیا

ویرایش نسخه ژانویه ۲۰۱۹ رتبه بندی جهانی وبومتریکس که به ارزیابی حضور علمی و پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب می پردازد، منتشر شد و حدود ۲۰۰ دانشگاه ایرانی در میان برترین ها هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی جهانی وبومتریکس یک نظام رتبه بندی است که به ارزیابی حضور علمی و پژوهشی و آموزشی دانشگاه ها در وب از طریق وب سایت های دانشگاهی می پردازد.

مبنای این رتبه بندی براساس ۴ شاخص تعداد صفحات وب دانشگاه در گوگل (شاخص Presence)، تعداد ارجاع یا لینک های برقرار شده (شاخص Visibility)، تعداد استنادات (شاخص Openness)، تعداد مقالات کیفی در سایت سایماگو SCImago (شاخص Excellence) است.

نسخه جدید ژانویه ۲۰۱۹ اولین نسخه ویرایش این رتبه بندی در سال ۲۰۱۹ است. با توجه به اینکه نسخه ژانویه (۲۰۱۹.۱.۰) با شاخص های به دست آمده در این ماه ساخته شده است می تواند به روزترین اطلاعات را در جدیدترین رتبه بندی دانشگاه ها استفاده کند.

شاخص میزان صفحات حاضر در گوگل ۵ درصد وزن دارد. در این بخش اندازه تعداد صفحات وب و تمام زیر دامنه ها، میزان اشتراک گذاری وب (مرکزی یا اصلی) و فایل های اسنادی مانند در نظر گرفته می شود.

شاخص دید که همان ارجاعات و لینک های برقرار شده را در بر می گیرد ۵۰ درصد وزن را به خود اختصاص می دهد.

شاخص شفافیت یا OPENNESS نیز تعداد استنادات نویسندگان برتر با توجه به منبع را در نظر می گیرد. وزن این شاخص ۱۰ درصد است اما یادآور شده است که برای اطلاعات بیشتر می توان به گوگل اسکولار Google Scholar مراجعه کرد.

شاخص مقالات با کیفیت یا شاخص Excellence نیز به تعداد مقالات کیفی دانشگاه در بین ۱۰ درصد مقالات پراستناد در موضوع مربوطه در سایت سایماگو SCImago در ۲۶ رشته و در بازه زمانی پنج ساله (۲۰۱۲-۲۰۱۶) اختصاص دارد. وزن این شاخص ۳۵ درصد است.

 از سال ۲۰۰۴، رتبه بندی وب (یا Webometrics Ranking) دو بار در سال منتشر می شود و بیش از ۲۷ هزار موسسه آموزش عالی در سراسر جهان را پوشش می دهد.

در میان یک هزار دانشگاه برتری که با میزان استنادات مرتب شده اند، رتبه ای اعلام نشده است و تنها بر اساس بیشترین استنادات مرتب شده اند. حدود ۲۰۰ دانشگاه ایرانی در میان هزار دانشگاه برتر دنیا قرار دارند.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر دنیا از منظر رتبه بندی وبومتریکس بر اساس استنادات (CITATIONS)

دانشگاهکشوراستنادات
دانشگاه هارواردآمریکا۱۷۳۰۳۲۶
دانشگاه استانفوردآمریکا۱۵۰۸۵۷۸
دانشگاه کالیفرنیا برکلیآمریکا۱۳۵۰۰۲۶
انستیتو فناوری ماساچوست MITآمریکا۱۲۳۴۷۹۳
دانشگاه کالیفرنیا سن دیگوآمریکا۱۲۳۴۷۱۸
دانشگاه کمبریجانگلستان۱۲۱۴۹۰۸
دانشگاه بوستونآمریکا۱۲۰۳۰۲۷
دانشگاه شیکاگوآمریکا۱۱۲۷۴۳۸
دانشگاه کالج لندنانگلستان۱۱۲۳۴۲۰
دانشگاه آکسفوردانگلستان۱۰۹۲۳۵۲

جدول ۱۰ دانشگاه برتر ایران از منظر رتبه بندی وبومتریکس بر اساس استنادات (CITATIONS)

دانشگاهاستنادات
دانشگاه علوم پزشکی تهران۲۱۳۲۶۶
دانشگاه تهران۱۱۳۳۹۵
دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی۸۹۰۰۹
دانشگاه تربیت مدرس۸۰۴۲۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر۷۱۲۷۲
دانشگاه شهید بهشتی۵۶۳۴۹
دانشگاه صنعتی اصفهان۵۶۱۸۵
دانشگاه علوم پزشکی مشهد۵۵۶۵۴
دانشگاه علم و صنعت ایران۵۳۰۴۴
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان۵۲۵۲۶

همچنین دانشگاه تبریز، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه کاشان، دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه یزد جزء رده های یازدهم تا بیستم قرار دارند.

منبع :