به شهر ما بیایید - دریای همیشه زیبای خزر

دریاچه‌ی خزر یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های جهان و مهم‌ترین دریاچه‌ی ایران است که در شمال کشور واقع شده است و با کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان همسایه است.

به شهر ما بیایید - دریای همیشه زیبای خزر

در کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان صفحه‌ی 89 به معرفی دریای خزر پرداخته شده است.


دریاچه‌ی خزر یکی از بزرگ‌ترین دریاچه‌های جهان و مهم‌ترین دریاچه‌ی ایران است که در شمال کشور واقع شده است و با کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان همسایه است. 

به شهر ما بیایید - دریای همیشه زیبای خزر


این دریای بسته باقی‌مانده‌ای از دریای قدیمی پاراتِتیس است که پس از جدا شدن دریاهای سیاه و مدیترانه، مستقل شده است. خزر نام قومی بوده است که در شمال غربی دریای خزر و میان دریای خزر و دریای سیاه سکونت داشتند.

به شهر ما بیایید - دریای همیشه زیبای خزر


عمق این دریاچه در بخش شمالی کم و هر چه به سمت جنوب می‌آییم عمق دریا بیش‌تر می‌شود. بیش از دو‌سوم حجم آب دریای خزر در بخش جنوبی است و نزدیک به یک‌سوم در بخش مرکزی و فقط حدود یک‌دهم درصد به بخش شمالی تعلق دارد. بخش شمالی خزر شیب بسیار ملایمی دارد و بخش میانی و جنوبی آن با یک برجستگی زیرآبی به نام برجستگی سرت، از یکدیگر جدا می‌شوند. 

به شهر ما بیایید - دریای همیشه زیبای خزر


این برجستگی ادامه‌ی کوه‌های قفقاز است و مانع جریان آب در سطح دریاچه نمی‌شود. دمای آب دریاچه در تابستان تقریباً در همه جا برابر است، ولی در زمستان بخش شمالی آن حداقل چهار ماه از سال دمای زیر صفر دارد و یخبندان است، در صورتی که در جنوب آن هیچ گاه یخبندان صورت نمی‌گیرد.

به شهر ما بیایید - دریای همیشه زیبای خزر


از منابع مهم این دریاچه ذخایر نفت و گاز موجود در زیر بستر دریا و هم‌چنین انواع ماهیان خاویاری است.  ساحل زیبا و چشم‌نواز خزر از جاذبه‌های کشور ماست و شهرهای رودسر، چابکسر، کلاچای، کیاشهر، بندر انزلی و آستارا در استان گیلان در کنار این دریا قرار دارند.


در کتاب مطالعات اجتماعی ششم دبستان صفحه‌ی 89 به معرفی دریای خزر پرداخته شده است.

به شهر ما بیایید - دریای همیشه زیبای خزر