تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (12)

گربه‌های دوقلو با نام‌های ایریس و آبیس، بیماری ناهمرنگی چشم دارند.

تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک (12)تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

پرنده‌ای عجیب اما زیبا


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

از هر پنجاه هزار پنگوئن یک پنگوئن با رنگ قهوه‌ای متولد می‌شود.


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

گربه‌های دوقلو با نام‌های ایریس و آبیس، بیماری ناهمرنگی چشم دارند.


تصاویر جالب از نشنال جئوگرافیک

به ازای هر انسان، ۱.۵ میلیارد حشره بر روی کره‌ی زمین وجود دارد!