برای دست‌یابی به نتیجه‌ی بهتر

هم‌چنین با توجه به عملکردهای گذشته و برای جبران بخش‌هایی که نیاز به توجه دارند، برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهید و درنهایت شاهد پیشرفت خود باشید.

برای دست‌یابی به نتیجه‌ی بهتر

عوامل متعددی در دست‌یابی به موفقیت دخالت دارند؛ ازجمله تلاش، برنامه‌ریزی، تکرار و تمرین هدف‌گذاری. قبل از هدف‌گذاری، موقعیت فعلی خود را باید بسنجید و اندازه‌گیری کنید؛ آن‌گاه برای رسیدن به هدف مورد نظر از بین سایر اهداف، هدف‌گذاری منطقی داشته باشید؛ بنابراین به مقدار توان خود برای یک بازه‌ی زمانی معین، توجه بیش‌تری به قسمتی از کار برای دست‌یابی به نتیجه‌ی بهتر داشته باشید. 

هدف‌گذاری در امور آموزشی سبب می‌شود در کنار اجرای برنامه‌ی همه‌ی درس‌ها به یک یا دو درس در آن بازه، توجه بیش‌تر داشته باشید یا روش‌ها و تکنیک‌های خاصی را برای آن‌ها به کار ببندید تا بازخورد بهتری بگیرید. 

هم‌چنین با توجه به عملکردهای گذشته و برای جبران بخش‌هایی که نیاز به توجه دارند، برنامه‌ریزی ویژه‌ای انجام دهید و درنهایت شاهد پیشرفت خود باشید. 

هدف‌گذاری باعث استمرار موفقیت تدریجی برای دست‌یابی به موفقیت نهایی است و سبب می‌شود در هر بازه، به درس‌ها و مباحث و روش‌هایی که به آن‌‌ها نیاز دارید توجه بیش‌تری داشته باشید و خودشناسی را در خود تقویت کنید و مسیر موفقیت هموارتر شود.