کنکور 98

10 تکنیک که پاسخ دادن به سوالات درک متن را آسان می‌کنند

تکنیک‌هایی که پاسخ دادن به سوالات درک متن کنکور را آسان می‌کنند

10 تکنیک که پاسخ دادن به سوالات درک متن را آسان می‌کنند


تکنیک‌هایی وجود دارند که درصد موفقیّت شما را در پاسخ‌گویی به سوالات درک متن کنکور بیشتر می‌کنند،‌ در ادامه به چند نمونه از این تکنیک‌ها می‌پردازیم:

  • 1- اول سوالات را بخوانید.

  • 2- زیر کلمات کلیدی سوالات خط بکشید.

  • 3- کلمات کلیدی را در متن پیدا کنید.

  • 4- دایره واژگان خود را افزایش دهید.

  • 5- لغات دشوار متن را نادیده بگیرید.

  • 6- در صورت لزوم با بررسی متن قبل و بعد از کلمات معنی آن‌ها را حدس بزنید.

  • 7- درک مفهوم کلی متن برای پاسخ به برخی از سوالات کمک می‌کند،‌ نیاز نیست متن را کلمه به کلمه برای خودتان ترجمه کنید.

  • 8- در صورت لزوم به جزئیات متن بپردازید.

  • 9- از تکنیک‌های تند‌خوانی برای مرور متن استفاده کنید تا کلمات کلیدی را سریع‌تر پیدا کنید.

  • 10- زمان تعیین کنید،‌ تمرین کنید،‌ برای خودتان هدف‌گذاری کنید.

به منظور روشن شدن مطلب، به بررسی یک نمونه سوال استنباطی درک متن می‌پردازیم.

سوال چهارم از متن دوم کنکور خارج از کشور سال 94 به قرار زیر است:

10 تکنیک که پاسخ دادن به سوالات درک متن را آسان می‌کنند

سوال می‌پرسد که نویسنده در پاراگراف آخر تلویحاً به چه چیزی اشاره می‌کند؟ تلویحاَ چه می‌گوید؟

ابتدا زیر کلمات مهم خط می‌کشیم،‌ سپس به پاراگراف آخر متن می‌رویم.

10 تکنیک که پاسخ دادن به سوالات درک متن را آسان می‌کنند

در متن به این مورد اشاره شده که در آمریکای شمالی درجه فارنهایت برای مقاصد غیرعلمی و روزمره ترجیح کاربردی دارد. نتیجه‌ای که از این جمله می‌توان گرفت آن چیزی است که در گزینه 2 سوال مطرح شده؛ یعنی آن‌ها بر خلاف فارنهایت از درجه سلسیوس برای مقاصد علمی استفاده می‌کنند. در نتیجه پاسخ صحیح گزینه 2 است.

در نهایت نکته‌ای که بر روی آن تاکید می‌شود تمرین است. کمی تمرین می‌تواند شما را به مقصد برساند.

موفق باشید.