تقویت مهارت درک مطلب در کنار خانواده

پرسش و پاسخ در حین خواندنِ متون، قوه‌ی درک و تحلیلِ شما را بالاتر می‌برد. این کار باعث می‌شود هر کس از دیدِ خود، موضوع را موشکافی کند.

تقویت مهارت درک مطلب در کنار خانواده

درک مطلب یکی از مهارت‌هایی است که همه‌ی ما به آن نیاز داریم. می‌توانیم در کنار اعضای خانواده، که آن‌ها هم ممکن است به یادگیری علاقه‌مند باشند، این مهارت را بیاموزیم و تقویت کنیم. بهتر است پدر و مادر این موضوع را در کنار فرزندان خود دنبال کنند و انگیزه‌ی لازم را برای یادگیری در فرزندان به وجود آورند.

زمانی را به خواندن و فهمیدن اختصاص دهید

اگر می‌خواهید توانایی درک متون را در هر زبانی به دست آورید باید کتاب‌هایی به همان زبان مطالعه کنید. بهتر است در کنار خانواده، زمان خاصی را به خواندنِ متن‌های سرگرم‌کننده یا علمی اختصاص دهید و در مورد آن با هم گفت‌وگو کنید. یادگیریِ جمعی در خانواده انگیزه‌ی شما را برای یادگیری زیاد می‌کند. روزهای تعطیل بهترین فرصت برای یادگیریِ جمعی است.

کتاب‌های مناسبی انتخاب کنید

بهتر است برای درک متن‌های به زبان مادری یا هر زبانِ دیگری، کتاب‌هایی را انتخاب کنید که از سطحِ فهمِ شما کمی بالاتر باشند تا به پیشرفت شما کمک کنند و ذهن شما را به چالش بکشند. یادگیری و فهمِ این متون در کنار خانواده موجب می‌شود تا اگر کسی نتوانست آن‌ها را به طور کامل درک کند از دیگر اعضای خانواده کمک بگیرد.

در حین و پس از مطالعه‌ی جمعی از یکدیگر سؤال کنید

پرسش و پاسخ در حین خواندنِ متون، قوه‌ی درک و تحلیلِ شما را بالاتر می‌برد. این کار باعث می‌شود هر کس از دیدِ خود، موضوع را موشکافی کند و درنهایت به یک دید درست در مورد متن برسد. حتماً جاهایی از مطلب را که درک نمی‌کنید از یکدیگر بپرسید.

متون متنوعی را انتخاب کنید

در خانه کسی را که مشغله‌ی فکریِ کم‌تری دارد مسئولِ انتخاب متن‌ها کنید. مثلاً اگر قصد کسب مهارت در زبان انگلیسی دارید از فرزند بزرگ‌تر بخواهید هر شب یک متن جدید و با موضوعات متنوع را که مورد علاقه‌ی تمام اعضای خانواده باشد انتخاب کند. تنوع در متون انتخابی، راهنمای شما در درکِ انواع مباحث خواهد بود.

واژگان و عبارت‌های جدید را بیاموزید

وقتی متنی را خواندید و در کنار خانواده، آن را تحلیل کردید، سعی کنید عبارات و واژگان جدید را جایی یادداشت کنید و در طول روزهای بعد آن‌ها را از یکدیگر بپرسید تا کم‌کم دایره‌ی واژگان شما در زبانِ مورد نظرتان گسترش یابد.


منبع :