همه‌ی ما نقاط قوت خود را دوست داریم

راستی! من و شما به عنوان پدر و مادر، چگونه این جای خالی‌ها را پر می‌کنیم؟

همه‌ی ما نقاط قوت خود را دوست داریم

* من یک پدر هستم و در مجموعه‌ای که کار می‌کنم دوست دارم همکارانم و مسئولم همیشه به نقاط قوت من توجه داشته باشند. من بعضی از کارها را خیلی خوب انجام می‌دهم و نقاط قوت پایدار من هستند و توجه به آن‌ها انگیزه‌ی مرا برای بهتر کار کردن بیش‌تر می‌کند.

* من یک مادر خانه‌دار هستم. همیشه اهمیت زیادی به نظافت خانه می‌دهم و همیشه همسر و فرزندم و همین‌ طور بستگان به این نقطه‌ی قوت من اشاره می‌کنند؛ البته آشپزی‌ام هم خیلی خوب است و در مهمانی‌ها از دست‌پختم خیلی تعریف می‌کنند.

* من یک فوتبالیست هستم. مهم‌ترین ویژگی من، پاس‌های دقیق است. هم‌تیمی‌ها و مربیانم همیشه از این پاس‌های دقیق و عالی شگفت‌زده می‌شوند. من همیشه از نقطه‌ی قوتی که دارم برای موفقیت تیم استفاده می‌کنم.

* من یک دانش‌آموز هستم...

راستی! من و شما به عنوان پدر و مادر، چگونه این جای خالی‌ها را پر می‌کنیم؟