جهش تراز با برنامه‌ریزی شخصی‌سازی شده

این روزها برخی از داوطلبان و دانش‌آموزان از این‌که پیشرفت نمی‌کنند ناراحتند و این موضوع در انگیزه و امید آن‌ها تاثیرات منفی زیادی را ایجاد کرده است.

جهش تراز با برنامه‌ریزی شخصی‌سازی شده

این روزها برخی از داوطلبان و دانش‌آموزان از این‌که پیشرفت نمی‌کنند ناراحتند و این موضوع در انگیزه و امید آن‌ها تاثیرات منفی زیادی را ایجاد کرده‌ است. اولین سوالی که باید از آن‌ها پرسید این است که برنامه‌ریزیِ شما به چه صورت است؟ از یک برنامه‌ی کلی پیروی می‌کنید یا این‌که برنامه را برای خودتان شخصی‌سازی می‌کنید؟ آیا به شما برنامه‌ای متناسب با سطح درس خودتان داده شده است؟ آیا تعداد تست‌ها در هر مبحث و ‌زمان دقیق اجرای هر بخش و توزیع مناسب پیمانه‌های عمومی و اختصاصی رعایت شده است؟ آیا پیمانه‌های جبرانی در برنامه لحاظ شده است؟ آیا تعداد مرورها و تکرارهای شما به اندازه‌ی کافی است؟

زمانی می‌توان انتظار جهش تراز داشت که برنامه‌ریزیِ اصولی و کاملا شخصی‌سازی شده با شرایط خاص خودتان داشته باشید. برنامه‌ریزی باید مخصوص هر فرد و با توجه به ویژگی‌ها و شرایط هر فرد تنظیم شود، نه آن که یک برنامه‌ی کلی برای همه نوشته شود. برنامه‌ی هرکس مخصوص خودش است. درواقع این اولین گام موفقیت است.