آنچه باید برای آزمون 19 بهمن شبکه و نرم افزار رایانه 11 بدانید

می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک، دانش‌آموزان شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم، ملزم به پاسخگویی درس شیمی می‌باشند. همچنین در این آزمون 40 سوال تخصصی با زمان پاسخ گو

آنچه باید برای آزمون 19 بهمن شبکه و نرم افزار رایانه 11 بدانید


آزمون 19 بهمن ماه یازدهم شبکه و نرم افزار رایانه شامل 60 سوال عمومی با زمان پاسخ‌گویی 60 دقیقه می‌باشد که در دروس انتخابی شیمی و فیزیک، دانش‌آموزان شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم، ملزم به پاسخگویی درس شیمی می باشند. همچنین در این آزمون 40 سوال تخصصی با زمان پاسخ گویی 45 دقیقه وجود دارد.

برنامه آزمون 19 بهمن و تعداد سوال و زمان‌بندی آزمون را در ادامه مشاهده کنید.

اهداف و وی‍‍ژگی‌های این آزمون

  • - آغاز نیم­سال دوم

  • - مباحث دروس اختصاصی 19 بهمن  مربوط به پودمان 3 می­باشد. لطفا در این فرصت نقاط ضعفتان را به قوت و نقاط قوتتان را پایدار کنید.


آنچه باید برای آزمون 19 بهمن شبکه و نرم افزار رایانه 11 بدانید

آنچه باید برای آزمون 19 بهمن شبکه و نرم افزار رایانه 11 بدانید


آنچه باید برای آزمون 19 بهمن شبکه و نرم افزار رایانه 11 بدانید


آنچه باید برای آزمون 19 بهمن شبکه و نرم افزار رایانه 11 بدانید