کنکور 98

تحلیل مقایسه ای آزمون 5 بهمن - شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم

تحلیل آزمون، مرحلة بسیار مهمی در آزمون دادن است؛ با تحلیل آزمون، می¬توانید شناخت دقیقی از نقاط ضعف به دست

تحلیل مقایسه ای آزمون 5 بهمن - شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم

تحلیل آزمون، مرحله بسیار مهمی در آزمون دادن است؛ با تحلیل آزمون، می­ توانید شناخت دقیقی از نقاط ضعف به دست آورده و این نقاط ضعف را به نقاط قوت خود تبدیل کنید. سؤال‌هایی را که به آن‌ها پاسخ نداده‌اید را بررسی کرده و نکات جدیدی که در سؤال‌ها وجود داشته را یادداشت کنید. آزمون 5 بهمن، آغاز نیم­سال دوم و شروع پودمان 3 می­ باشد. نتايج تحليل و ارزيابي آزمون 5 بهمن در مقایسه با آزمون 21 دی مطابق گزارش زير برای شما جمع بندی شده است:


تحلیل مقایسه ای آزمون 5 بهمن - شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم

تحلیل مقایسه ای آزمون 5 بهمن - شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم

تحلیل مقایسه ای آزمون 5 بهمن - شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم

بسیاری از دانش آموزان مطالب را با دقت کامل نمی خوانند و یا هنگام پاسخ دهی عجله دارند این باعث می شود که اگر یک گزینه نزدیک به پاسخ سؤال باشد آن را به عنوان پاسخ انتخاب می‌کنند. برای مشاهده و بررسی بیشتر سؤالات دام دار و ثبت نظراتتان ، حتماً به صفحه مقطع خود مراجعه کنید.داوطلبان عزیز برای پیشرفت در آزمون بعدی، سؤالات آزمون غیرحضوری را پاسخ دهید.

                                                                                                           ویدا نادری

                                                                                      مسئول درس شبکه و نرم افزار رایانه یازدهم هنرستان