ویژگی‌های آزمون 19بهمن دروس اختصاصی فارغ التحصیلان تجربی

سلام در تصویر زیر میتوانید ویژگی‌های آزمون 19 بهمن دروس اختصاصی اعم از تعداد سوالات و وقت پیشنهادی برای هر درس را مشاهده کنید

ویژگی‌های آزمون 19بهمن دروس اختصاصی فارغ التحصیلان تجربی

سلام

در تصویر زیر میتوانید ویژگی‌های آزمون 19 بهمن دروس اختصاصی اعم از تعداد سوالات و وقت پیشنهادی برای هر درس را مشاهده کنید

ویژگی‌های آزمون 19بهمن دروس اختصاصی فارغ التحصیلان تجربی