کنکور 98

سوالات انتخابی پشتیبان ویژه‌های هنر از کتاب‌های آبی

سوالات انتخابی پشتیبان ویژه‌ها مطابقق با آزمون 19 بهمن 97 از کتاب‌های آبی

سوالات انتخابی پشتیبان ویژه‌های هنر از کتاب‌های آبی

 پشتیبان ویژه‌های هنر مطابق با آزمون 19 بهمن سوالاتی را از کتاب‌های آبی کانون برای شما انتخاب کردن و دلیل انتخاب خودشونن روهم توضیح دادن. 

تمام سوالات انتخابی درجه‌ی اهمیت بالایی دارند و می‌تونید قبل از آزمون 19 بهمن ماه سری به این سوالات بزنید.


کتاب‌های آبی کانون دارای تست‌های طبقه‌بندی شدهه به همراه پاسخ تشریحی کامل هستند که می‌تونن به شما در یادگیری و تثبیت مطالب بسیار کمک کنند. 


پشتیبان‌ها:

پارسا انصاری، هادی باقرسامانی، نسیم پوراحمد، نسترن برزگر