کنکور 98

دانشگاه تبریز دانشجوی ارشد بدون آزمون پذیرش می‌کند

دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی 98-99 دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد براساس آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می‌کند.

دانشگاه تبریز دانشجوی ارشد بدون آزمون پذیرش می‌کند

دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی ۹۸-۹۹ دانشجوی بدون آزمون کارشناسی ارشد براساس آیین نامه استعدادهای درخشان پذیرش می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان پذیرش در دوره های بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز باید مدارک خود را تا ۵ اسفندماه به دفتر استعدادهای درخشان این دانشگاه ارسال کنند.

پذیرش متقاضیان تنها در رشته های مقطع کارشناسی آنها و یا رشته های تحصیلی مرتبط براساس تشخیص گروه آموزشی مربوطه امکان پذیر است.

متقاضیان پذیرش در این دوره ها باید تا ۳۱ شهریورماه سال ۹۸ فارغ التحصیل شوند.

منبع :