کارت آزمون دوازدهم انسانی19 بهمن1397

در اینجا، کارت‌هایی که منطبق بر مباحث آزمون 19 بهـمن 1397 هستند، ارائه شده است. شما می‌توانید برای آزمون پیش‌رو، از این کارت‌ها استفاده کنید ...

کارت آزمون دوازدهم انسانی19 بهمن1397

دانش‌آموزان عزیز دوازدهمی

سلام

برای مرور و جمع‌بندی دروس در زمان کم،از فلـش‌کـارت استفاده کنید، به این ترتیب که برای آزمون پیش‌رو (‌آزمون 19 بهمـن 1397)، کارت‌ها‌ی زیر که مطابق با برنامه راهبردی کانون تعیین شده‌اند را جدا کرده وبه‌همراه داشته باشید و از آن‌ها در کتابخانه، مسیر رفت‌و آمد (تاکسی، اتوبوس ، مسافرت ، مهمانی و ...)، استفاده کنید. بنابراین با خواندن کارت‌های تعیین شده در هر درس،مطالب مربوط به این آزمون را مرور می‌کنید.

شما می‌توانید فلش‌کارت‌های مقطع خود را از نمایندگی کانون در شهرتان تهیه کنید.

کارت آزمون دوازدهم انسانی19 بهمن1397