پاسخ بلند و کوتاه

برای پاسخ دادن به یک سوال بله و خیر دو روش وجود دارد

پاسخ بلند و کوتاه

پاسخ بلند و کوتاه

برای پاسخ دادن به یک سوال بله و خیر دو روش وجود دارد (اگر نخواهید فقط با بله و خیر جواب دهید! یا سری تکان دهید)

  • پاسخ بلند: در پاسخ بلند همان جمله را به صورت غیر سوالی و با حالت تائید تکرار می کنید. یا اگر جواب منفی باشد همان جمله را به صورت غیر سوالی و منفی و با حالت رد تکرار می کنید. (معمولا از این روش برای جواب دادن به سوال بله و خیر استفاده نمی شود)

  • پاسخ کوتاه: در پاسخ کوتاه شما فقط ضمیر و فعل be را در شکل غیر سوالی تکرار می کنید. اگر جواب منفی باشد فعل be به صورت منفی می آید (به آن not اضافه می شود).

به مثال های زیر توجه کنید:


Is he a doctor?

(جواب کوتاه)

Yes, he is. 

(جواب بلند)


Yes, he is a doctor. 


و برای جواب منفی:


Is she a salesclerk? 

No, she is not. 


No, she is not a salesclerk. 


مثال های بیشتر:


Are they Reza and Mani? 

Yes, they are.


Yes, they are Reza and Mani. 


و برای جواب منفی:


No, they are not Reza and Mani. 


No, they aren’t. 


برای اطلاعات بیشتر

اهمیت پاسخ کوتاه در کجاست؟

از پاسخ کوتاه گاهی در انگلیسی به جای بله و خیر هم استفاده می شود. یعنی به جای اینکه جواب سوال را با بله و خیر بدهند از پاسخ کوتاه استفاده می کنند. به مثال زیر توجه کنید:


Are you a farmer?

I am.

I’m not.


به جز استفاده در سوالات بله و خیر از ساختار گرامری مشابه پاسخ کوتاه در کاربردهای دیگری هم استفاده می شود پس یاد گرفتن آن ضروری استمشاوره تلفنی و پاسخ به سوالات شما درباره امتحانات

چگونه برای درس خواندن در دوره امتحانات برنامه ریزی کنم ؟
پاسخ به سوالات شما درباره کارنامه ، روش های مطالعه ، انتخاب کتاب های آموزشی و ....

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور بدون پیش شماره
با شماره 9099071219 تماس بگیرید
پاسخگویی 8 تا 24