فیلم تحلیل سوالات آزمون 5 بهمن 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم‌های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 5 بهمن 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می‌نمائید :‌

فیلم تحلیل سوالات آزمون 5 بهمن 97 دروس تخصصی تجربی

در این خبر فیلم های مربوط به تحلیل سوالات آزمون 5 بهمن 97 دروس تخصصی رشته تجربی را مشاهده می نمائید :‌

ریاضی پایه : سهیل حسن خانپور    


زیست 3 : محمد امین بیگی


زیست 1 : وحید شهنواز


فیزیک 1 : وحید مجدآبادی


فیزیک 2 : علیرضا بوربور


فایل های ضمیمه