فارغ التحصیل‌تجربی:میانگین درصد پاسخگویی به سؤالهای آزمون5بهمن

ریاضی آسان بوده و بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته است.

فارغ التحصیل‌تجربی:میانگین درصد پاسخگویی به سؤالهای آزمون5بهمن

کنکوری‌های عزیز رشته تجربی

سلام

در جدول زیر آمار پاسخ‌گویی دانش‌آموزان پس از برگزاری آزمون ارائه شده است.


فارغ التحصیل‌تجربی:میانگین درصد پاسخگویی به سؤالهای آزمون5بهمن

ریاضی آسان بوده و بقیه درس‌ها سطح دشواری متعادلی داشته است.