تحلیل مقایسه‌ای آزمون 5 بهمن - دوازدهم معماری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 5 بهمن برای شما مفید بوده باشد.

تحلیل  مقایسه‌ای آزمون  5 بهمن - دوازدهم معماری

امیدوارم نتایج حاصل از آزمون 5 بهمن برای شما مفید بوده باشد. این آزمون مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن در مقایسه با سه آزمون 16 آذر و 30 آذر و 21 دی به شرح زیر می‌باشد.

تحلیل  مقایسه‌ای آزمون  5 بهمن - دوازدهم معماری

تحلیل  مقایسه‌ای آزمون  5 بهمن - دوازدهم معماری

در جدول زیر می‌توانید آسان‌ترین و دشوارترین سوال هر درس در آزمون 5 بهمن را ببینید و نتایج آن را با نتیجه‌ای که شما در آزمون گرفته‌اید، مقایسه کنید.

تحلیل  مقایسه‌ای آزمون  5 بهمن - دوازدهم معماری

سوالات دام‌دار، سوالاتی هستند که بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان به اشتباه، یک گزینه‌ی خاص که اشتباه بوده را انتخاب کرده‌اند. بررسی این سوالات می‌تواند کمک بسیار زیادی به یادگیری شما بکند. تعداد سوالات دام‌دار آزمون 5 بهمن به شرح زیر است:

تحلیل  مقایسه‌ای آزمون  5 بهمن - دوازدهم معماری

سعید کمالو

مسئول درس نقشه‌کشی معماری دوازدهم هنرستان