کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته

بر اساس مصوبة جلسة پانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو که در تاریخ 17/10/97 اعلام شد، در 9 رشتة فنی و حرفه‌ای زیر کنکور هنرستان برگزار خواهد شد.

کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته

کنکور هنرستان

بر اساس مصوبه جلسه پانزدهم شورای سنجش و پذیرش دانشجو که در تاریخ 17/10/97 اعلام شد، در 9 رشته فنی ‌و حرفه‌ای زیر کنکور هنرستان برگزار خواهد شد و پذیرش دانشجو بر اساس نتایج آن صورت خواهد گرفت (پذیرش در سایر رشته‌ها بر اساس سوابق تحصیلی انجام می‌شود.):

  • 1. شبکه و نرم‌افزار رایانه

  • 2. حسابداری

  • 3. گرافیک

  • 4. نقشه‌کشی معماری

  • 5. تربیت‌بدنی

  • 6. الکتروتکنیک

  • 7. مکانیک‌خودرو

  • 8. تاسیسات مکانیکی

  • 9. صنایع‌غذایی

کانون در 9 رشته فوق، آزمون‌های برنامه‌ای برگزار می‌کند.


کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته
منابع و تاریخ برگزاری کنکور هنرستان را پس از اعلام رسمی به اطلاع شما خواهیم رساند.

جهت اطلاع بیشتر به نمایندگی‌های کانون در شهر خود مراجعه کنید.


آدرس نمایندگی های کانون در شهر شما


دانلود برنامه راهبردی دوازدهم هنرستان

کنکور هنرستان : آزمون‌های برنامه ای کانون برای 9 رشته
محمدجعفر مفتاح

مدیر گروه هنرستان

3 بهمن 97