جشنواره زمستانه هدیه 10000 تومانی در اپلیکیشن کانونی ها

با گذاشتن کامنت علمی در سایت کانون یا ارسال عکس از طریق دوربین شما ، می‌توانید در قرعه کشی روزانه سایت شرکت کنید

جشنواره زمستانه  هدیه 10000 تومانی در اپلیکیشن کانونی ها

جشنواره زمستانه  هدیه 10000 تومانی در اپلیکیشن کانونی ها


تمامی دانش آموزان کانونی می توانند با استفاده از یکی از آیتم های طراحی شده در صفحه ی شخصی که شامل :

*** گذاشتن کامنت علمی در سایت کانون


*** ارسال عکس از طریق دوربین شما


*** ورود به صفحه شخصی


*** گرفتن PDF کارنامه


*** استفاده از جعبه ابزار کارنامه


*** مشاهده فیلم های آموزشی


*** مشاهده کارنامه درصدی


می باشد ، برنده ی مبلغ 10000 تومان اعتبار در اپلیکیشن کانونی ها شوند.

فقط کافیست ابتدا اپلیکیشن کانونی ها را نصب کرده و مبلغ 2000 تومان اعتبار نصب را دریافت کنید و هر هفته از 

خدمات صفحه شخصی خود استفاده کرده تا در گروه کسانی قرار بگیرید که می توانند در قرعه کشی روزانه شرکت کنند


                                                    دانلود اپلیکیشن کانونی ها

اسامی 500 نفر برنده هرشب را، ساعت 21 از طریق اپلیکیشن کانونی ها بخش جشنواره زمستان 97 می توانید مشاهده کنید