چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

ر ادامه بررسی کامنت‌های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به شیمی یازدهم که توسط رتبه‌های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور را...

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

با سلام ...

در ادامه بررسی کامنت های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به شیمی یازدهم که توسط رتبه های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور را برایتان آماده کرده ایم .


جلسه رفع اشکال : تمامی سوالات خود را از ما بپرسید ...

مهدیه امین (دانشجوی رشته مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف) آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با مباحث شیمی یازدهم مرتبط با آزمون 5 بهمن در بخش نظرات می باشد.

جلسه رفع اشکال تا روز آزمون (5 بهمن) ادامه دارد ...

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از شیمی یازدهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

سوالات خود را در بخش نظرات از ما بپرسید ...