کنکور 98

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

در ادامه بررسی کامنت‌های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط به زیست دهم که توسط رتبه‌های برتر پاسخ داده شده اند ...

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

با سلام ...

در ادامه بررسی کامنت های علمی شما در سایت کانون ، چند پرسش مربوط بهزیست دهم که توسط رتبه های برتر پاسخ داده شده اند + یک سوال کنکور را برایتان آماده کرده ایم .


جلسه رفع اشکال : تمامی سوالات خود را از ما بپرسید ...

محمد رضا عسگری و بهاره اخوت (دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه ایران) آماده پاسخگویی به سوالات شما در رابطه با مباحث زیست دوازدهم مرتبط با آزمون 5 بهمن در بخش نظرات می باشند.

جلسه رفع اشکال تا روز آزمون (5 بهمن) ادامه دارد ...

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)

چند پرسش و پاسخ از زیست دهم + جلسه رفع اشکال (آزمون 5 بهمن)


سوالات خود را در بخش نظرات از ما بپرسید ...