افتتاح 3مدرسه اهدایی و 23مدرسه هوشمندسازی شده در خراسان جنوبی

3مدرسه اهدایی و 23مدرسه هوشمندسازی شده بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در استان خراسان جنوبی، دوم و سوم بهمن ماه افتتاح می‌شود.

افتتاح 3مدرسه اهدایی و 23مدرسه هوشمندسازی شده در خراسان جنوبی

3مدرسه اهدایی و 23مدرسه هوشمندسازی شده بنیاد علمی آموزشی قلم چی(وقف عام) در استان خراسان جنوبی، دوم و سوم بهمن ماه افتتاح می شود.


این پروژه ها شامل سه مدرسه احداث شده، 23 مدرسه هوشمندسازی شده و همچنین یک کتابخانه تجهیز شده توسط بنیاد قلم چی در این استان است.

دو مدرسه 2کلاسه بنیاد قلم چی هر کدام با زیربنای 113 مترمربع فضای آموزشی در روستاهای امیرآباد سرچشمه در شهر قائن و تاجمیر در شهر سربیشه و همچنین مدرسه دو کلاسه روستای گرم در شهر نهبندان با 100 مترمربع فضای آموزشی توسط بنیاد قلم چی احداث شده است. 

همچنین افتتاح رسمی 23 مدرسه(25 کلاس درس) هوشمندسازی شده در شهرستان زیرکوه و کتابخانه قلم چی پژوهش سرای دانش آموزی امام رضا(ع) در شهرستان قائن نیز همزمان با پروژه های یاد شده به طور رسمی افتتاح می شود.

منبع :