موفقیت از تداوم زاده می‌شود

بررسی بسیاری از دستاوردهای انسان‌های موفق نشان می‌دهد که نیروی انگیزه و امید، پس از ناکامی‌ها، آن‌ها را به سوی موفقیت هدایت کرده است.

موفقیت از تداوم زاده می‌شود

بررسی بسیاری از دستاوردهای انسان‌های موفق نشان می‌دهد که نیروی انگیزه و امید، پس از ناکامی‌ها، آن‌ها را به سوی موفقیت هدایت کرده است. ادیسون یکی از معروف‌ترین افرادی است که برای تولید یک لامپ، صدها بار به بن‌بست رسید، اما هربار با انرژی بیش‌تر، مسیر تازه‌ای را آزمود و در راهی که قدم نهاده بود مداومت به خرج داد. افراد دیگری چون آلبرت انیشتین، مایکل جردن و هنری فورد نیز موفقیت خود را بعد از تجربه‌های ناکامی به دست آورده‌اند.

وقتی به نتیجه‌ی دلخواه نمی‌رسیم دقیقا به موفقیت نزدیک شده‌ایم و کافی‌ است به دنبال اشتباهات بگردیم، آن‌ها را پیدا کنیم، بیاموزیم و سپس مجددا آزموده شویم. هر خطایی ده‌ها نکته‌ی ناب و تازه در دل خود نهفته دارد و امیدواری بذری است که باید در زمینِ زندگیمان بکاریم. موفق‌ترین افراد دنیا در حالی به بزرگترین پیروزی‌ها لبخند زده‌اند که حتی نزدیک‌ترین افراد زندگیشان اعتقاد داشتند آن‌ها به دستاورد خاصی نمی‌رسند.

اکنون که نیم‌سالِ دوم را در کنارِ هم آغاز کرده‌ایم با نگاهی به نکاتی که از نیم‌سال اول آموخته‌ایم نقشه‌ای برای ادامه‌ی مسیر تدوین می‌کنیم. باید روش‌های مطالعاتی خود را بررسی نمائیم و آن‌هایی را که نیاز به تغییر دارند مورد بازبینی قرار دهیم. نتایج آزمون‌ها، کارنامه‌ی مدرسه و نیز دفتر برنامه‌ریزی بهترین ابزارها برای شناختِ خودمان و گرفتن تصمیماتی جدی برای ادامه‌ی راه است.

مقصد در پایانِ مسیر است، تنها باید مداومت داشته باشیم و مسیر را ادامه بدهیم. موفقیت‌ از تداوم زاده می‌شود.