به شهر ما بیایید - آرامگاه نخستین شهریار ایرانی

آرامگاه یعقوب لیث صفاری با گنبد مخروطی‌شکلِ دندانه‌دار، در جاده‌ی دزفول به شوشتر در استان خوزستان و در محدوده‌ی جندی‌شاپور قرار دارد.

به شهر ما بیایید - آرامگاه نخستین شهریار ایرانی

در صفحه‌ی 70  از کتاب مطالعات اجتماعی هشتم، عکسی زیبا از تندیس یعقوب لیث صفاری در شهر دزفول به تصویر کشیده شده است.


در میان یکی از مهم‌ترین محوطه‌های تاریخی ایران، یعنی خرابه‌های جندی‌شاپور، وجود گورستانی با سنگ‌ قبرهای باستانی گواهی بر آرمیدن شخصیتی بزرگ و مهم در دل این خطه از ایرانِ بلندآوازه دارد. 

به شهر ما بیایید - آرامگاه نخستین شهریار ایرانی


آرامگاه یعقوب لیث صفاری با گنبد مخروطی‌شکلِ دندانه‌دار، در جاده‌ی دزفول به شوشتر در استان خوزستان و در محدوده‌ی جندی‌شاپور قرار دارد. گنبد مخروطی‌شکل آرامگاه از بهترین نوع گنبدهای مخروطی واقع در خوزستان است. 

به شهر ما بیایید - آرامگاه نخستین شهریار ایرانی


جلال و زیبایی نمای گنبد از دور نشان می‌دهد که روزی این بقعه برای شخصیتی بزرگ بنا شده است. بنای آرامگاه یک ورودی دارد که سطح داخلی آرامگاه را از سطح بیرونی آن جدا می‌کند. سازه‌ی اصلی بنا خشت خام است و نقوش برجسته و ملات گچ و خاک دارد. در شهر دزفول هم تندیسی زیبا از این نام‌آور ایرانی نصب شده است.

به شهر ما بیایید - آرامگاه نخستین شهریار ایرانی


یعقوب لیث صفاری پسر مسگری اهل سیستان بود که به خاطر دلاوری‌ها و منش والایی که داشت، عده‌ای از عیاران او را به سرداری خود برگزیدند و بامحبوبیتی که میان مردم به دست آورده بود، توانست به قدرت برسد. 

به شهر ما بیایید - آرامگاه نخستین شهریار ایرانی


یعقوب لیث صفاری که از به قدرت رسیدن اعراب در ایران ناراضی بود، از ابتدای حکومت خود رؤیای سرنگونی حکومت بنی‌عباس را در سر می‌پروراند. یعقوب زبان پارسی دَری را زبان رسمی کشور اعلام کرد و این رسمیت تا کنون ادامه دارد.

از آن پس گرانمایه گویندگان                         گشودند شعر دَری را زبان

وز آن گفته چون شعر سامان گرفت                      به نظم اندرون پارسی جان گرفت

سزد گر به یعقوب خوانی درود                             که در بر رخ پارسی درگشود

نخستین هوادار شعر دَری                                      همو بود و شاید که یادآوری

در صفحه‌ی 70  از کتاب مطالعات اجتماعی هشتم، عکسی زیبا از تندیس یعقوب لیث صفاری در شهر دزفول به تصویر کشیده شده است.


به شهر ما بیایید - آرامگاه نخستین شهریار ایرانی