آزمون 19 بهمن فارغ‌التحصیل- دروس عمومی (تجربی و ریاضی)

«آنچه باید در مورد آزمون 19 بهمن فارغ‌التحصیل- دروس عمومی (تجربی و ریاضی) بدانید»

آزمون 19 بهمن فارغ‌التحصیل- دروس عمومی (تجربی و ریاضی)

«آنچه باید در مورد آزمون 19 بهمن فارغ‌التحصیل- دروس عمومی (تجربی و ریاضی) بدانید»

ویژگی­های آزمون 19 بهمن، اولین آزمون از پروژه آغاز نیمسال دوم:

شامل 80 سؤال

مدت زمان پاسخگویی 60 دقیقه

زمان­‌بندی و برنامه راهبردی این آزمون به قرار زیر است:

آزمون 19 بهمن فارغ‌التحصیل- دروس عمومی (تجربی و ریاضی)

آزمون 19 بهمن فارغ‌التحصیل- دروس عمومی (تجربی و ریاضی)

 

موفق باشید.