مصرف 35 درصد آب زیرزمینی کشور در 3 استان

پژوهشگر حوزه منابع آب با بیان این که براساس مطالعات صورت گرفته استان‌‌های فارس، کرمان و خراسان رضوی با سهم 35 درصدی، بیشترین میزان مصرف آب زیرزمینی کشور را دارند، وضعیت

مصرف 35 درصد آب زیرزمینی کشور در 3 استان
پژوهشگر حوزه منابع آب با بیان این که براساس مطالعات صورت گرفته استان‌ های فارس، کرمان و خراسان ‌رضوی با سهم 35 درصدی، بیشترین میزان مصرف آب زیرزمینی کشور را دارند، وضعیت آب زیرزمینی در این استان‌ها را نگران ‌کننده دانست و رسیدگی به وضعیت این استان ها را توصیه کرد.

محمدرضا گلدانساز  افزود: آب زیرزمینی یک منبع بسیار ارزشمند در کشور است و سهم قابل توجهی در تامین مصارف شرب، کشاورزی و صنعت دارد، به طوری که حدود 60 درصد از مصارف شرب و صنعت و حدود 50 درصد از مصارف کشاورزی از آب زیرزمینی تامین می‌ شود.
عضو شبکه کانون ‌های تفکر ایران افزود: هر چه مقدار مصرف یک منطقه از آب زیرزمینی بیشتر باشد به این معنا است که اقتصاد و اجتماع بزرگ تری در حال بهره ‌برداری از آن هستند، لذا اهمیت آب زیرزمینی در آن منطقه بیشتر خواهد بود.
وی ادامه داد: طی بررسی های صورت گرفته مشخص شد در سال آبی 96-95 بیشترین میزان مصرف آب زیرزمینی در بخش‌ های کشاورزی، شرب و صنعت به ‌ترتیب در استان ‌های فارس، کرمان و خراسان‌ رضوی است و این سه استان 35 درصد از کل مصارف آب زیرزمینی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.
گلدانساز گفت: در کشاورزی، استان فارس رتبه اول مصرف آب زیرزمینی را دارد، این استان با مصرف 7 هزار میلیون متر مکعب معادل ۷ میلیارد متر مکعب، تقریبا 15 درصد از مصارف کشاورزی کل کشور را به خود اختصاص داده است، استان‌ های کرمان، خراسان‌ رضوی و اصفهان رتبه‌ های بعدی را در مصرف کشاورزی دارند.
وی افزود: در مجموع سه استان فارس، کرمان و خراسان ‌رضوی 37 درصد از مصارف آب زیرزمینی کل کشور برای کشاورزی را در اختیار دارند، کل مصرف آب زیرزمینی در کشور برای بخش کشاورزی در سال آبی 96-95 حدود 47 هزار و 600 میلیون متر مکعب است.
این کارشناس حوزه آب ادامه داد: در بخش شرب، بیشترین میزان مصرف مربوط به استان تهران است. این استان با مصرف 975 میلیون متر مکعب، نزدیک به 18درصد از مصرف شرب کل کشور از آب زیرزمینی را به خود اختصاص داده است، بعد از استان تهران، استان‌ های خراسان ‌رضوی، فارس، مازندران و کرمان بیشترین مصرف شرب را از آب زیرزمینی دارند.
وی گفت: در بخش شرب نیز استان‌ های خراسان رضوی، فارس و کرمان، در فهرست مصرف ‌کنندگان اصلی آب زیرزمینی کشور هستند، این 3 استان حدود 25 درصد از کل مصرف آب زیرزمینی برای شرب را به خود اختصاص داده ‌اند، کل مصرف آب زیرزمینی در سال آبی 96-95 در بخش شرب، 5500 میلیون متر مکعب بوده است.
وی افزود: بیشترین مصرف آب زیرزمینی در بخش صنعت مربوط به استان خراسان ‌رضوی است، از 1300 میلیون متر مکعب مصرف صنعت کل کشور از آب زیرزمینی، 238 میلیون متر مکعب (18 درصد کل مصرف صنعت) در استان خراسان‌ رضوی مصرف می ‌شود.
گلدانساز ادامه داد: بعد از استان خراسان ‌رضوی، استان‌ های فارس، تهران و مازندران بیشترین مصرف صنعت را دارند و مجموع مصارف آنها تقریبا برابر مصرف خراسان ‌رضوی است، استان کرمان نیز جزء 10 استان اول در مصرف آب زیرزمینی در بخش صنعت است.
این کارشناس حوزه آب تاکید کرد: موارد مطرح شده وقتی اهمیت بیشتری می‌ یابند که وضعیت منابع آب زیرزمینی استان ‌های یاد شده نیز در کنار این آمار قرار گیرند.
«استان‌ های فارس، کرمان و خراسان ‌رضوی دارای بیشترین تعداد دشت‌ های ممنوعه در کشور هستند، میانگین افت سالانه در برخی از دشت‌ های این استان ‌ها بیش از یک متر در سال است، همچنین این استان‌ ها رکورددار کسری مخزن آب زیر زمینی هستند».
گلدانساز افزود: استان ‌های خراسان رضوی با یک میلیارد و 85 میلیون متر مکعب، کرمان با 813 میلیون مترمکعب و فارس با 551 میلیون مترمکعب در صدر استان ‌های دارای بیشترین میزان کسری مخزن آبخوان‌ های زیرزمینی قرار گرفته ‌اند، از این رو با توجه به جمعیت و اقتصاد وابسته به آبخوان‌ های استان‌ های بزرگ کشور، لازم است تا این استان‌ ها از اولویت بالایی برای رسیدگی برخوردار باشند.

منبع :