به نیمه‌ی دوم سال وارد می‌شویم

بیایید نگاهی داشته باشیم به فرصت‌هایی که در نیمه‌ی دوم سال تحصیلی برای بهتر کردن وضعیت درس‌ها و نمرات داریم.

به نیمه‌ی دوم سال وارد می‌شویم

بیایید نگاهی داشته باشیم به فرصت‌هایی که در نیمه‌ی دوم سال تحصیلی برای بهتر کردن وضعیت درس‌ها و نمرات داریم. می‌توانیم این فرصت‌ها را در سه بخش فراشناخت، شناخت روش‌های اجرایی و ابزار‌های موجود دسته‌بندی کنیم.

در ابتدای نیم‌سال دوم نگاه فراشناختی بسیار دقیق‌تری به خودتان خواهید داشت. بعد از گذشت حدود 4 ماه و نیم از آغاز سال تحصیلی، شناخت خوبی از زمان‌هایی که راندمان مطالعه‌ی بهتری دارید به دست آورده‌اید. نسبت به هر درس دیدگاه معینی دارید و در پازل برنامه‌ریزی‌های آینده، جایگاه خودتان را واضح‌تر تعیین خواهید کرد.

در ابتدای نیم‌سال دوم روش‌های اجرایی شما، فارغ از نتیجه‌ی مطلوب یا نامطلوب آن‌ها، برای شما کاملاً واضح و شناخته‌شده‌اند. روش مطالعه‌ی هر درس، میزان زمانی که برای تسلط نسبی بر مطالب هر درس نیاز دارید، تعادل‌های برنامه، میزان حل تست و تمرین مورد نیاز برای تسلط، نحوه‌ی برنامه‌ریزی در طول هفته و... مواردی از روش‌های اجرایی شماست که در آزمون‌های نیم‌سال اول، مرحله‌ی عیارسنجی خود را پشت سر گذاشته و آماده‌ی ایجاد تغییرات لازم است.

در ابتدای نیم‌سال دوم ابزارهای خاصی در اختیار دارید که باید نگاه دقیقی به کاربرد‌های آن‌ها داشته باشید. کارنامه‌های جامعی که از آزمون‌های تشریحی و برنامه‌ای در نیم‌سال اول در اختیار دارید و منابعی که کارکرد آن‌ها را به‌خوبی سنجیده‌اید فقط بخشی از این منابع هستند.

این دسته‌بندی «وضعیت- فرصت» در پایان نیم‌سال اول است. حتماً متوجه پیوستگی معنادار آن‌ها شده‌اید. مثلاً از ترکیب فراشناخت و روش‌های اجرایی می‌توانید زمان‌هایی از روز را که برای مطالعه‌ی درس‌های چالش‌برانگیز مناسب است بیابید یا میزان کیفیت حل تست در منزل را با بررسی کارنامه‌های آزمون‌ها مقایسه کنید. فراشناخت، روش‌های اجرایی و ابزارها، مکمل یکدیگرند تا عملکرد شما را در نیم‌سال اول به نمایش بگذارند و بعد از این نیز به شما فرصت می‌دهند که وضعیت درس‌ها و نمرات خود را بهبود بخشید. تغییرات مثبت در آینده، پاداش دانش‌آموزانی است که در ابتدای نیم‌سال دوم، «وضعیت- فرصت‌»‌ها را به‌خوبی تحلیل کرده باشند. داستان «تیز کردن تبر» در وقت استراحت را به خاطر دارید؟