ابزارهای فراشناختی برای پیشرفت بیش‌تر

در پایان امتحانات، دانش‌آموزانی که درس خوانده‌اند اما به پیشرفت مورد نظر خود دست نیافته‌اند، باید به مهارت فراشناختی خود بیش‌تر توجه کنند.

ابزارهای فراشناختی برای پیشرفت بیش‌تر

در پایان امتحانات، دانش‌آموزانی که درس خوانده‌اند اما به پیشرفت مورد نظر خود دست نیافته‌اند، باید به مهارت فراشناختی خود بیش‌تر توجه کنند. فراشناخت، یادگیریِ چگونه یاد گرفتن است. برای دست‌یابی به این مهارت، باید نقش فعالی ایفا کنید؛ یعنی یاد بگیرید که یادگیری خود را ارزیابی کنید و اگر روش‌های یادگیری‌تان موفق نبود از روش‌های دیگری استفاده کنید. در کانون، فرصت‌هایی برای کسب و توسعه‌ی مهارت فراشناخت دانش‌آموزان فراهم شده است که موجب پیشرفت درسی‌تان می‌شود؛ ازجمله:

  • کارنامه‌ی آزمون: با حضور در هر آزمون کارنامه‌ای دارید که به شما کمک می‌کند تا بدانید روش مطالعه‌‌تان در کدام درس‌ها موفق بوده و در کدام درس‌ها با وجود صرف وقت، نتیجه‌ی قابل قبولی نگرفته‌اید.

  • دفتر برنامه‌ریزی: تکمیل دفتر برنامه‌ریزی موجب می‌شود ساعت مطالعه‌ی مورد نیاز هر درس و هر مبحث و میزان تمرین و تستی که برای تسلط بر آن مبحث نیاز دارید بشناسید.

کتاب خودآموزی: نوشتن دلیل اشتباهات موجب افزایش قدرت تحلیل و آشنایی بیش‌تر با نگاه طراحان سؤال می‌شود و به تنظیم روش مطالعه‌ی هر درس با توجه به نوع سؤال‌های طرح‌شده در آن درس یا مبحث کمک می‌کند.