از آزمون یاد بگیریم

گفت‌وگویی که در کلاس درس بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی درگرفت شاهکار بود. بعد از آزمون جمعه، منتظر خانم پشتیبان بودند.

از آزمون یاد بگیریم

گفت‌وگویی که در کلاس درس بین دانش‌آموزان ششم ابتدایی درگرفت شاهکار بود. بعد از آزمون جمعه، منتظر خانم پشتیبان بودند.

صادق پرسید: «چگونه می‌شود از سؤالی که غلط زده‌ایم یاد بگیریم؟» مهرداد اجازه خواست و گفت: «من امروز به یک سؤال علوم پاسخ نادرست دادم. وقتی دوباره به آن فکر کردم متوجه شدم روی دو گزینه شک داشتم و اتفاقاً گزینه‌ی درست را رد کردم. نکته‌ای را در گزینه‌ی درست خوب نفهمیده بودم. حالا مطمئنم که انتخابم یک اشکال علمی دارد که متوجه نشده بودم. اتفاقاً کتاب درسی هم دقیقاً ثابت می‌کند که اشتباه علمی داشتم.» مهرداد ادامه داد: «من همیشه در آزمون‌ها حدود 8 غلط دارم. مدتی است تصمیم گرفته‌ام به این سؤالات دوباره فکر کنم و آن‌ها را حل کنم. اول دلیل غلط‌هایم را کشف می‌کنم. معمولاً به جواب درست می‌رسم و اگر نتوانم از پشتیبانم می‌پرسم یا از کتاب درسی یا پدر و مادر کمک می‌گیرم. بعضی اوقات نکته‌هایی هم در اشتباهاتم پیدا می‌کنم که آن‌ها را در کتاب خودآموزی‌ام می‌نویسم تا بعدها بتوانم به آن‌ها مراجعه کنم.»

بقیه‌ی دانش‌آموزان به وجد آمده بودند تا آن‌ها هم از چیزهایی که در آزمون می‌آموزند بگویند. صادق بیش از همه مشتاق بود که زودتر به سراغ دو سؤالی برود که در درس ریاضی غلط زده بود و خودش برای حل آن‌ها تلاش کند.